messager
 
เทศบาลตำบลเลิงนกทา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

image ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
คิวอาร์โค้ดสำหรับประชาชนแจ้งเรื่องปัญหาความเดือดร้อน
ประกาศรับนักเรียน
บุญคูณลาน 2567
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
 
camera_alt กิจกรรมหน่วยงาน
มาตรการป้องกัน PM2.5 ในพื้นที่เทศบาลตำบลเลิงนกทา[26 เมษายน 2567]
จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ะหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567[19 เมษายน 2567]
บุญผะเหวด 2567[17 มีนาคม 2567]
ประกาศรับนักเรียน[27 กุมภาพันธ์ 2567]
 
public ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศเปิดให้บริการเทศกาลสงกรานต์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเลิงนกทา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศเทศบาลตำบลเลิงนกทา เรื่อง รับโอนพนักงานเเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview60
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : งานจัดเก็บรายได้ | เปิดอ่าน : pageview33
การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview44

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ชุมชนเกษมสุขลงลำห้วยจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลังเทศบาลตำบลเลิงนกทา | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
cast ผู้บริหารองค์กร
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
โทร : 098-965 2456

สถิติ sitemap
วันนี้ 30
เดือนนี้1,351
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)31,564
ทั้งหมด 149,420


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ